Historie

Feiten en feitjes uit het archief

Datum

Gebeurtenis

20 september 1993

Vaststelling van de statuten bij notaris Versluys te Opheusden, getekend door dhr. D.  Hendriks, penningmeester in gezelschap van de heren M.P. Groeneveld, voorzitter; K. Schaap, secretaris (†); J. Van de Vendel, bestuurslid; H.G. van Gestel, bestuurslid. Initiatief oprichters: K. Van der Linden en A. Van Binsbergen.

26 januari 1994

Notulen ledenvergadering. Jaap van de Vendel zorgt voor gratis oefenmateriaal, Klaas van der Linden zorgt voor shirtjes van fa. Van Hunnik.

29 september 1993

Inschrijving in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel 10 september 1995 De heer M.P. Groeneveld bedankt als voorzitter van de vereniging.

23 januari 1997

Eerste jaarverslag (1996) in het archief. Bestuursleden zijn: de heren. T. Van de Hatert, voorzitter; K. Schaap, secretaris; D. Hendriksen, penningmeester; K. Van der Linden, lid en J. Van de Vendel, lid. Leider: D. Kok.

1997

Start damesgroep.

23 februari 1998

Eerste Les- en Trainingsovereenkomst in het archief.

4 februari 1999

Jaarverslag 1998. Vaststelling Huishoudelijk Reglement, ondertekend door de secretaris dhr. K. Schaap en de voorzitter dhr. T. Van de Hatert. Lidmaatschap vanaf 40 jaar. De trainer (D. Kok) stelt voor een maximumleeftijd in te stellen i.v.m. fysieke vermogens. Aantal leden: 49.

12 mei 2000

Notulen 1999. Voorstel bowlingavond te organiseren.
 Jaarverslag 1999. Bestuursleden zijn: de heren. T. Van de Hatert, voorzitter; J.D. van Viegen, secretaris /penningmeester; K. Schaap, lid; K. Van der Linden, lid en J. Van de Vendel, lid. Aantal leden: 44. 3 Groepen, één groep o.l.v. dhr. J.P. Mesman, m.i.v. 1 september alle drie groepen onder zijn leiding. Aantal leden: 44

16 juni 2003

Notulen 2002 Dhr. van Viegen treedt terug wegens ernstige ziekte en wordt benoemd tot erelid van de vereniging. Dhr. M. Bakkenes volgt hem op als secretaris/penningmeester. Ook dhr. van der Linden treedt terug en wordt opgevolgd door Rosemarie Verwoerd-van Suilichem.

1 maart 2004

Jaarverslag 2003. Bestuursleden zijn: de heren. T. Van de Hatert, voorzitter; M. Bakkenes, secretaris /penningmeester en J. Van de Vendel, lid en de dames R. Verwoerd-van Suilichem en P.L.C.M van Maanen-Peters, beiden lid. Eerste bowlingavond in Zetten. Aantal verenigingsledenleden: 37.

28 juni 2004

Afscheid van de heer J.P. Mesman (bedankbrief) als trainer van de club.

2 september 2004

Aanstelling van de heer S. Wijma als leider van de vereniging.

28 september 2005

Wijziging van de statuten bij notaris Versluys te Opheusden door dhr. T. Van de Hatert, voorzitter en dhr. M. Bakkenes, secretaris.

17 februari 2006

Viering van 12,5 jaar bestaan, met optreden van een lid van de plaatselijke muziekvereniging en dhr. van de Hatert (Hans) uit Echteld.
 Aanvankelijk dezelfde bestuurssamenstelling als in 2004. In december 2005 overleed plotseling de voorzitter de heer T. Van de Hatert. 
Jaarverslag 2005 met de interim-voorzitter mevr. Van Maanen. Als nieuwe voorzitter werd dhr. A. Kuyvenhoven gekozen, de rest van de bestuursleden waren dezelfde als voorgaande jaren. 
Bowlingavond in Zetten. Aantal leden 48.

23 februari 2007

Jaarverslag 2006. Bowlingavond in Zetten (voor het eerst eigen bijdrage € 15,00 p.p.) en leuke fietstocht met onbeperkt kersen eten in een oude kersenbongerd in Lienden en koffie/thee in theetuin in Kesteren. Aantal leden: 47.

6 februari 2008

Jaarverslag 2007. Zelfde bestuur als in 2007. Gecombineerde bowlingavond en Algemene Ledenvergadering met bingo in Zetten. Fietstocht/kersen eten in oude kersenbongerd in Lienden en koffie/thee in theetuin in Kesteren. Aantal leden: 44.

30 januari 2009

Jaarverslag 2008. Zelfde bestuur als in 2007/2008. ALV/bowlen in Zetten en fietstocht/kersen eten in nieuwe kersenbongerd in Lienden, verder als voorgaande jaren. Aantal leden: 42.

14 april 2011

Aanstelling van de heer R.E. Calor tot docent Meer Bewegen voor Ouderen bij de vereniging.

22 juni 2011

Traditionele fietstocht en kersen eten met daarna afscheid van de docent dhr. S. Wijma in de theetuin Kesteren.

28 januari 2013

Jaarverslag 2012. Bestuur: mevr. van Maanen werd opgevolgd door mevr. W. Huibers-Winkelman. In het voorjaar Tai Chi-cursus opgezet als experiment op de dinsdagmiddag. Werd wegens succes in het najaar voortgezet. Verdere activiteiten als voorgaande jaren en Rabo-fietstocht naar Maurik in juni. Aantal leden: 57.

31 januari 2014

Jaarverslag 2013. Zelfde bestuur als in 2013. Tai Chi als reguliere afdeling aan de VSVO toegevoegd. ALV/bowlingavond als eerder, echter de jaarlijkse fietstocht aan het eind van het seizoen voerde dit keer naar Hemmen, met kersen en pannenkoeken. Rabo-fietstocht naar Zoelen in juni, niet deelgenomen. Aantal leden 57.

31 januari 2015

Jaarverslag 2014. In het bestuur werd de heer Van de Vendel vervangen door mevr. Roelofsen-Rijkeboer. Rest van bestuur bleef gelijk. Slot-fietstocht naar fam. Bunt in Dodewaard met koffie/thee, aardbeien en kersen. Aantal leden: 51.

Scroll naar top