person

Nieuw seizoen / Barbecue

Op 2 juli jl., is er een e-mail naar de leden en docenten gestuurd waarin melding werd gemaakt van een barbecue die eind augustus, begin september gehouden zou worden. Tijdens een bestuursvergadering die op donderdag, 29 juli gehouden werd, werd ongerustheid uitgesproken over het toenemend aantal besmettingen en over de prognose dat dit aantal nog verder zal toenemen als mensen eind augustus van vakantie thuis komen. Omdat wij als bestuur vrezen dat we de stringente voorschriften niet voldoende kunnen naleven, is besloten om de barbecue voor onbepaalde tijd uit te stellen. We vinden het erg jammer omdat het zo’n gezellige aanloop naar het nieuwe seizoen had kunnen zijn, maar de gezondheid van onze leden en docenten staat natuurlijk voorop.

Scroll naar top