gemeente-neder-betuwe

Openstelling sportaccommodaties (1-2)

RICHTLIJNEN RONDOM OPENSTELLING BINNENSPORTACCOMMODATIES GEMEENTE NEDER-BETUWE PER 1 JULI 2020

Sporters en andere aanwezigen behoren onderstaande richtlijnen in acht te nemen.

Verantwoordelijkheden gebruikers

 • Iedere gebruiker volgt de richtlijnen/aanwijzingen in de binnensportaccommodaties op. Niet nakomen kan leiden tot verwijdering uit of ontzegging van de toegang tot de binnensportaccommodatie;
 • Reinigen contactpunten van gebruikte sporttoestellen en -materialen met beschikbaar gestelde reinigingsmiddelen en terugplaatsen op de aangewezen plek in de berging;
 • Iedere vaste of incidentele gebruiker stelt tijdens de sportbeoefening een corona coördinator aan die:
  • via een hesje o.i.d. herkenbaar is voor de sporters;
  • toeziet op naleving van de richtlijnen en aanwijzingen;
  • aanwezigheidsgegevens beheert van deelnemende sporters om in geval van corona besmetting gedegen contactonderzoek te kunnen doen;
  • toeziet of iemand gezondheidsklachten heeft en uitgesloten moet worden van sportdeelname, direct afgezonderd moet worden van de groep en huiswaarts wordt gestuurd om verdere besmetting te voorkomen;
  • zorg draagt dat tijdig en met inachtneming van 1,5 meter afstand de sportvloer en/of binnensportaccommodatie wordt betreden en verlaten;
  • toeziet dat gebruikte sporttoestellen en -materialen en vanaf 13.00 uur contactobjecten (zoals klinken, leuningen, deuren, etc.) worden gereinigd;
  • meldt situaties bij de gemeente die in strijd zijn met de richtlijnen of de gezondheid van sporters kunnen ondermijnen.
Scroll naar top