gemeente-neder-betuwe

Openstelling sportaccommodaties (2-2)

RICHTLIJNEN RONDOM OPENSTELLING BINNENSPORTACCOMMODATIES GEMEENTE NEDER-BETUWE PER 1 JULI 2020

Sporters en andere aanwezigen behoren onderstaande richtlijnen in acht te nemen.

Algemene richtlijnen binnensportaccommodaties per 1 juli 2020.

 • Alle doelgroepen in alle sporttakken mogen binnensportaccommodaties weer gebruiken;
 • Alle leeftijdsgroepen mogen normaal spelcontact tijdens sportbeoefening hebben en hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand te houden;
 • Voor en na afloop van de sportbeoefening moeten sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand houden, waaronder in algemene ruimtes, kleedkamers en sportkantines;
 • Trainers/coaches/begeleiders houden tijdens sportbeoefening 1,5 meter afstand ten opzichte van sporters van 18 jaar en ouder;
 • Kleedruimtes, toiletten en douches mogen weer worden gebruikt waarbij sporters van 18 jaar en ouder een afstand van 1,5 meter in acht nemen;
 • Geforceerd stemgebruik langs het veld is niet toegestaan, zoals juichen, schreeuwen en spreekkoren en voorkom fysieke contacten bij vieren van goals, overwinningen of wissels;
 • Een blokuur voor bewegingsonderwijs bedraagt 50 minuten en de sportduur voor overige sportbeoefenaars bedraagt 60 minuten waarvan in beide gevallen 10 minuten moeten worden gebruikt voor het reinigen van contactpunten van gebruikte sporttoestellen en -materialen en het (terug)plaatsen en betreden en verlaten van de binnensportaccommodatie om kruisverkeer met andere gebruikers te voorkomen (drukte vermijden en om 1,5 meter afstand te houden);
 • Vermijd onnodige aanwezigheid van mensen die geen sport beoefenen om bewegingsruimte niet te zeer te beperken (uit oogpunt van 1,5 meter afstand houden);
 • Met de openstelling worden de kosten voor sportbeoefening en exploitatie van sportkantines volgens de geldende bepalingen weer in rekening gebracht;
 • Voor de kern Dodewaard geldt een sluiting als gevolg van de zomervakantie van de binnensportaccommodatie vanaf 13 juli 2020 tot en met 23 augustus 2020;
 • Voor de overige kernen geldt een sluiting als gevolg van de zomervakantie van de binnensportaccommodatie vanaf 20 juli 2020 tot en met 30 augustus 2020;
 • Niet opvolgen van deze richtlijnen en aanwijzingen kan uit gezondheidsoverwegingen verwijdering uit of ontzegging van de binnensportaccommodaties tot gevolg hebben.
Scroll naar top